کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند

کد خبر 9329 - 1392 08 | تاریخ: 1462 روز پیش-1392/08/26 | ساعت: 16:03

سال هاست که تعداد والدین تک فرزند رو به افزایش است زیرا :

·         تامین هزینه ی خانواده های پرجمعیت دشوارتر است.

·         والدین یه راحتی می توانند تربیت فرزند خود را تحت کنترل داشته باشند.

·         همه درباره افزایش جمعیت نگرانند.

·         برخی از والدین احساس می کنند که فرزند کمتر، آرامش زندگی خانوادگی را بیشتر خواهد کرد.

·         برخی افراد در سنین بالا ازدواج می کنند، لذا فرصتی برای داشتن چند فرزند ندارند.

مهم ترین هدف ما یاری رساندن به والدین تک فرزند برای غلبه کردن بر دو باور زیر است :

·         چند فرزندی دشوارتر از تک فرزندی است اما واقعیت برخلاف این باور است چون والدین فقط یک فرصت غیرقابل تکرار برای تربیت فرزند خود دارند، آنها می خواهند حداکثر تلاش خود را برای دوری جستن از هرنوع اشتباه جبران ناپذیر به کار گیرند. داشتن تک فرزند فشار زیادی بر والدین وارد می سازد.

·         تک فرزندی بسیار ساده تر از چند فرزندی است، اگرچه اختلافاتی میان خواهران و برادران در یک خانواده چند فرزندی پدید می آید، در خانواده های تک فرزند وجود ندارد و تامین هزینه ی تک فرزند سهل تر است و زمان مورد نیاز برای هدایت و راهنمایی آنها نیز کمتر خواهد بود، اما همین شرایط می توانند مشکلات روانی ویژه ای پدید آورند.

برخی از نقاط قوت تک فرزندی :

·         می توان تمام توجه خود را به یک فرزند معطوف ساخت.

·         می توان صمیمیتی عمیق بین والدین و فرزندان برقرار ساخت.

·         می توان شرایطی ایجاد کرد که کودک فارغ از مزاحمت دیگران از زندگی خود لذت ببرد.

برخی از نقاط ضعف تک فرزندی عبارتند از :

·         چشم پوشی بر رفتارهای ناپسند کودک و توجه پیوسته و بیش از اندازه به او.

·         وابستگی شدید عاطفی که مانع از استقلال شخصیت کودک می شود.

·         دشواری تحمل و پذیرش جدایی والدین و کودک از یکدیگر

·         وابستگی شدید تک فرزند به والدین مانعی در راه دوست یابی او خواهد شد.

اگر شما دارای تک فرزند هستید باید در خصوص تفاوتهایی که ارتباط والدین-فرزند و فرزند-دوستان با خانواده های چند فرزندی دارد مطلع شوید.در کتاب کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند به تشریح الگوهای رفتاری مشترکی که در مراحل مختلف سنی کودکان تک فرزند وجود دارد پرداخته شده است و پیشنهادهایی به شما ارایه می شود که در رشد آگاهی اجتماعی و سلامت شخصیت فرزندتان مفید خواهد بود.


منبع : زربد

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 4 چند است؟

ADVERTISING