حضور نخستین بانوی مهندس در شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

کد خبر 9579 - 1392 09 | تاریخ: 1450 روز پیش-1392/09/08 | ساعت: 13:17

پس از 15 سال از تشکیل سازمان نظام مهندسی کشور با حکم وزیر راه و شهرسازی خانم مهروش کاظمی برای نخستین بار توانست به عضویت شورای مرکزی نظام مهندسی برسد.

مهروش کاظمی اعلام کرد که در دوره ششم نظام مهندسی برای نخستین بار پس از 15 سال از تشکیل سازمان نظام مهندسی با حکم عباس آخوندی خانمی توانست به عضویت شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درآید. 
وی دارای مدرک دکتری معماری و عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی است که در این بخش نیز برای نخستین بار است که خانمی به عضویت اصلی نظام مهندسی آذربایجان شرقی درمی آید.
خانم کاظمی در سال 1391 نائب رئیس اول و در دوره پنجم نظام مهندسی عضو علی البدل سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی بوده است.
بنابر این گزارش اعضای دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور بر اساس ماده 108 شورای مرکزی متشکل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی از 
بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند.

این در حالی است که با وجود اختیارات وزیر راه و شهرسازی در انتصاب اعضای شورای مرکزی، این افراد بر اساس مردم سالاری با سه شاخص احترام به آرا، توزیع متناسب استانی و توجه به حضور بانوان در شورای مرکزی توسط عباس آخوندی انتخاب شده اند.
ذکر این نکته ضروری است که توزیع استانی به مفهوم حضور اکثر استان ها در شورای مرکزی است و بر اساس توجه به حضور بانوان در شورای مرکزی، خانم مهروش کاظمی با حکم وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درآمد.

 


منبع : اقتصاد ایرانی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 1 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط شهرنشینی