نگرش در شیوه رهبری

کد خبر 9766 - 1392 09 | تاریخ: 1446 روز پیش-1392/09/16 | ساعت: 17:45

نگرش در شیوه رهبری

جهان هستی با گذار از دریچه نگاه انسانها شکل میگیرد،دیدگاه و یا نگرش انسانهاست که به حقایق هستی،رنگ واقعیت میپوشاند. تنها فرق بین موفقیت و شکست،نوع نگرش است مقوله ای با این درجه اهمیت که سرنوشت پیروزی یا شکست ما را رقم میزند،بدون شک نیاز به مدیریت دارد.اگر شما مدیر و رهبر یک سازمان هستید نمیتوانید در کار خود آرزوی موفقیت داشته باشید مگر انکه به نگرش و طرز فکرکارکنان خود توجه کنید، خواه مسئولیت رهبری یک کسب وکار را داشته باشید و خواه سرپرست یک خانواده باشید،خواه رهبر و مربی یک تیم ورزشی باشیدوخواه سرپرست گروهی از داوطلبان . نگرش اشخاص بر رابطه های آنها اثر میگذارد، تلقی آنها را از شکست وناکامی تغییرمیدهد و راه رسیدن به موفقیت وکامیابی را در پیش پای آنها میگذارد. نگرش انسان میتواند سبب بالا گرفتن یا فروافتادن او شود .

اثر نگرش بر شیوه رهبری: نگرش همواره یک پای تیم رهبری است ودرکارها نقش دارد وچنان قدرتی داردکه میتواند تیم ها را به اوج برساند یا به زمین بزند ،نگرش خوب وبد وقتی در معرض دیدگاههای دیگر قرار میگیرد میل به ترکیب مییابد و سرعت پخش نگرش بد از نگرش خوب بیشتر است. نگرش حالتی ذهنی و درونی است چه بسا کسی که نگرش بد داردمرتکب کارهای غیر اخلاقی وغیر قانونی نشود اما طرز فکرش سبب از هم پاشیدن تیمی خواهد شد که در آن عضویت دارد. اینگونه افراد اکثرا دارای افعال زیر میباشند: ناتوانی درپذیرش اشتباه – قصور در بخشش – تنگ نظری – بیماری خودخواهی – روحیه خرده گیری – میل شدید به کسب تایید انحصاری دیگران .با طرز فکر نادرست باید مقابله کرد، نگرشهای فاسد همواره کارآیی واثربخشی رهبر/مدیر را از بین میبرند.نگرش چیست ؟نگرش احساسی است درونی که رفتار نماد بیرونی آن است و با استعداد و ظرفیت او رابطه دارد .اگرچه سراسر زندگانی ما متاثر از چگونگی روابط ما با مردم است اما برقراری رابطه همچنان کاری است دشوار، به همین سبب برقراری رابطه مناسب با دیگران کاری است واجب .موسسه پژوهشی استنفورد معتقد است ۵/۱۲ درصد هر پولی که حاصل فعالیت انسان است در اثر دانایی و۵/۸۷ درصد در اثر توانایی راه آمدن با مردم بدست میاید

زندگی سراسرفرصتها و مانعها است فرق آنها در دید ما است هر فرصتی مشکلی دارد و هر مشکلی فرصتی.آنکس که نگرش برجسته دارد به هنگام رویارویی با دشواریها با دفع جنبه های زیان آور و بد ،ازآن وضعیت بهترین فرصت ممکن را فراهم میسازد، دورنما و چشم انداز های سازنده و نویدبخش ما را کمک میکنند تا به هدفهای نامعمول و غیرعادی برسیم . نگرش سست ما را به جایی میبرد که نمی خواهیم وگاه این نگرش به کلی ما را از میدان به درمیکند . از طرف دیگر نگرش سازنده و قوی انسان را در دژی مستحکم قرار میدهد .

عوامل موثر بر شکل گیری نگرش انسان : نگرش انسانها در خلاء شکل نمیگیرد. انسان با ویژگیهای خاصی زاده میشود و آن شخصیت انسان است اما محیط بیش از هر عامل دیگر در شکل گیری رفتار انسانها اثر دارد و نخستین عاملی است که بر نظام اعتقادی ما اثر میگذارد و آن را تغییر میدهد یا تقویت میکند . مورد دیگرخود انگاری است معمولا عمل انسان مستقیما واکنشی است به تصویر و انگاره ای که از خود در ذهن دارد . دیگران ما را آنطور می بینند که ما خودمان را میبینیم . در معرض تجربه های جدید ، ما همیشه چند فرصت در اختیار داریم و باید تصمیم بگیریم که خطر کنیم و از آن فرصتها استفاده کنیم . در زندگی هیچ چیز بیش از تجربه تنش آور نیست . اما تجربه جدید زمینه ساز فرصتهای جدید برای رشد وبالندگی نیز هست .

امکان تغییر نگرش ما یا خداوندگار نگرش های خویش هستیم یا برده آنها

گزینش یکی از این دو با ما است اینکه امروز کیستیم پیامد گزینش دیروز ما است . فردا هم همان خواهیم شد که امروز برمی گزینیم ، تغییر کردن یعنی انتخاب و میل به تغییر . اگر خود یا کسی را سرپرستی میکنید که نگرش بد دارد میتوانید در نگرش به او کمک کنید به شرطی که واقعا خواستار تحول باشد زیرا هر انسانی می تواند به فردی سازنده بدل شود.

فرایند تحول شامل این مراحل است

۱) نگرش کنونی را بسنجید یعنی یافتن احساسهای ناگوار شناسایی رفتار ناگوار شناسایی افکار ناگوار تشخیص حقیقت – برنامه ریزی و ایفای تعهد.

۲)قبول کنید قدرت ایمان از ترس بیشتر است .

۳)برای خود منشور هدف بنویسید .

۴) مشتاق تغییر باشید .

۵) امروز را در یابید .

۶) الگوهای فکری خود را تغییر دهید .

۷) عادتهای نیک را در خود پرورش دهید.

۸) همواره در فکر حفظ نگرش درست باشید

فقط خود شما مسئول تصمیم گیری و عمل کردن هستید با این همه حتی پس از موفقیت و پیدا کردن نگرش تازه از هجوم تجربه های تلخ وناگواردر امان نخواهید بود.دکتر برادرز روانشناس میگوید: هر کس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرد که ناکامی جزء حتمی فرایند پیشرفت است . انسان به هرجایی که میرسد مدیون راهی است که میرود و در راه رسیدن به مقصد،انسان خطا را بپذیرد و در اثر ناملایمات پس نزند و پیش برود .موفقیت تابع نگرش مااست یعنی توان برخورد مثبت با شکست وناکامی .

فوائد ناملایمات بسیارند از جمله :

۱)ناملایمات انسان را نرمش پذیر و قابل اصلاح میکند .

۲) پختگی و کمال حاصل تحمل ناملایمات است .

۳)ناملایمات انسان را وادار میکنند کارها را بهتر انجام دهد .

۴) ناملایمات فرصت ساز هستند.

۵)ناملایمات مشوق نوآوری است .

۶) ناملایمات مزایای دور از انتظار دارند .

۷) ناملایمات انسان را به تکاپو وا می دارند .

اگر انسان به خودش خوشبین نباشد و اعتماد به نفس نداشته باشد نمی تواند بر خطاها و سختی ها چیره شود . هر انسانی صرفنظر از گذشته خود و ماجراهایی که درگیر آنها است ، میتواند برای خود نگرشی سازنده بیافریند .تواناییهای لازم برای گذار از شکست : هفت توانایی انسانهای موفق برای آنکه مزه ناکامی را بچشند ، آن را به خود نگیرند و همچنان به پیش بروند عبارتند از:

۱) مبارزه با وازنش

۲)گذرا تلقی کردن شکست

۳) نامرتبط انگاشتن ناکامی ها

۴) واقع بینی در توقعات

۵) توجه به تواناییها

۶)عوض کردن راه رسیدن به موفقیت

۷) شکوفایی دوباره . سایمون کاروترز میگوید : زندگانی یعنی نتیجه کارهای ما . گاهی این نتیجه همان چیزی است که دنبالش بوده ایم ، در اینصورت عالی است ولی بعضی وقتها نتیجه چیزی نیست که دنبالش بوده ایم . باید ببینیم چه کرده ایم تا دوباره مرتکب اشتباه نشویم. افراد موفق میتوانند بدون توجه به حوادث ، یکسره به پیش بروند و این کار شدنی نیست زیرا میدانند شکست باعث واماندگی نمیشود . هیچ کس نباید خطا را به خود بگیرد . این بهترین راه برخاستن پس از افتادن و ادامه دادن راه با نگرشی سازنده است . با پیروی از این روش برای موفقیت آماده میشویم .

معنای موفقیت :موفقیت سرمنزل مقصود نیست بلکه خود سفر است ، هیچ چیز به اندازه شناخت هدف و غرض از زندگانی با اهمیت نیست .هانری کایزر میگوید: بنابه شواهد مسلم ، بدون هدف ، انسان نمی تواند از ظرفیت خود به بهترین صورت استفاده کند .

اچ.جی.ولز نویسنده معروف معتقد بود ثروت ،شهرت ، مقام و قدرت هیچیک سنجه موفقیت نیستند . تنها سنجه واقعی موفقیت عبارت است از نسبت آنچه میتوانستیم بشویم به آنچه شده ایم .به بیان دیگر موفقیت پیامد بالندگی تا مرز توان و استعداد است ، از دیگرعوامل موفقیت کاشتن تخمی که برای دیگران هم ثمر دارد،یاری کردن به دیگران ،تجربه موفقیت ما را با روح و با نشاط خواهد کرد .

اگر تلقی ما از موفقیت درست باشد ، نگاه ما به خود به زندگانی ، سازنده خواهد بود و رویدادها در این امر اثر ندارند و اگر بتوانیم زیردستان خود را تشویق کنیم که با همین دید به موفقیت نگاه کنند ،همواره امید خود را حفظ کرده و در زندگانی موفق خواهند شد . اصلا مدیریت و رهبری یعنی کمک به دیگران اما اگر میخواهید در موضوع نگرش ،به رهبری موفق تبدیل شوید باید با حقیقت دیگری نیز آشنا شوید .

راه بالیدن رهبران : گذشت و فداکاری شرط پیشرفت رهبران است . گذشت در کار رهبری و مدیریت عامل، پای ثابت است . گذشت و فداکاری امری است دایم که جنبه گذرا ندارد،هر چه جایگاه رفیع تر باشد ،میزان وازخودگذشتگی بیشتر است .

مردمان عادی وقتی به مرحله رهبری میرسند این نکته را بهتر میفهمند بدون نگرش ایثار موفقیتی درکار نخواهد بود . بالا رفتن با فرو نهادن همراه است و این است طبیعت رهبری واین است قدرت نگرش درست .

 

 


منبع : کتاب مدیریت نگرش با تشکر از جامعه مجازی مدیران ایران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 9 چند است؟

ADVERTISING