خوشبختی

کد خبر 9771 - 1392 09 | تاریخ: 1264 روز پیش-1392/09/16 | ساعت: 22:34

آنچه می خوانی نوشته ای کوتاه اما دلپذیر است از آن بهرمند گرد. تنها چیزی که از تو ستانده می شود لحظاتی است برای خواندن و اندیشیدن به آنچه خوانده ای.

1. به آدم ها بیشتر از اون چیزی که انتظار دارند بده و با خوشرویی انجام بده.

2. با یک نفر ازدواج کن که تو با اون از خودت با لذت صحبت کنی. وقتی پیر شدی این خصوصیت از همه چی مهم تر هست.

3. هر چیزی را باور نکن. یا اینکه با تمام پشتکار زحمت بکش یا هر اندازه که لازم هست بخواب.

4. وقتی به کسی میگی تورا دوست دارم منظورت هم همان باشد.

5. وقتی به کسی میگی متاسفم توی چشمهای او نگاه کن.

6. حداقل شش ماه نامزد باش قبل از اینکه ازدواج کنی.

7. به عشق از نگاه اول معتقد باش.

8. هرگز به آرزوهای دیگران نخند. کسانی که آرزو ندارند چیز زیادی ندارند.

9. عمیق و با گرمی عاشق باش. ممکن هست که قلبت بشکند ولی این تنها راه زندگی کامل هست.

10. در هنگام سوء تفاهم منصفانه مجادله کن. و لطفا توهین نکن.

11.ا فراد را از روی خانواده آنها نسنج.

12. آهسته صحبت کن ولی سریع فکر کن.

13. وقتی کسی از تو سوالی پرسید که تو نمی خواهی جواب بدهی اول تبسم کن بعد بپرس چرا می خواهی این را بدانی؟

14. در نظر داشته باش که عشق بزرگ و موفقیت بزرگ  به همراه ریسک بزرگ هست

15. وقتی صدای عطسه کردن  کسی را می شنوی بگو سلامت باشی.

16. وقتی از کسی شکست خوردی از آن شکست درس یاد بگیر.

17. سه چیز مهم یادت نره :

.احترام و عزت به خودت

.احترام به دیگران

.مسئولیت در برابر تمام اعمالت

18. هرگز اجازه نده که یک دعوای کوچک  یک دوستی بزرگ را خدشه دار کند.

19. وقتی که متوجه یک اشتباهت شدی آن را یه سرعت درست کن.

20. وقتی گوشی تلفن را بر می داری لبخند بزن ، شخص پشت خط از صدایت متوجه می شود.

21. زمانی هم با خودت به سر ببر.

22. بیاد داشته باش دست نیافتن به آنچه که می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

23. قواعد را فراگیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته آگاه باشی.

24. آغوشت رابه سوی دگر گونی بگشای ، اما از ارزش ها خود دست برندار.

25. بیاد داشته باش گاهی خاموشی بهترین پاسخ است.

26. نیکو و آبرومند زندگی کن؛ آنگاه به وقت سالخوردگی هنگامی که به گذشته بیندیشی از زندگی ات دگر بار لذت خواهی برد.

27. در ناسازگاری با افراد مورد علاقه ات تنها به وضعیت فعلی بپرداز،گذشته را بزرگ نکن.

29. دانش خود را تسهیم کن ، که طریقی است برای دست یافتن به جاودانگی.

30. با زمین مهربان باش.

31. سالی یک بار به جایی برو که پیش تر هرگز در آنجا نبوده ای.

32. کامیابی خود را به داوری بنشین ، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را به دست آوری.

33. در عشق و آشپزی جسور باش.

 

خوشبخت باشید

 


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 13 + 7 چند است؟

ADVERTISING